Πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού του 2016 και του 2107, πέραν των όσων προβλέπονται ήδη, ζητά η Κομισιόν από την κυβέρνηση για την επίτευξη των συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων.
Η Κομισιόν δεν προσδιορίζει το ύψος των πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων, το βέβαιο είναι πάντως ότι πρέπει να υπερβαίνουν τα μέτρα ύψους 1,1% του ΑΕΠ που η κυβέρνηση θα λάβει το 2016 και 2% του ΑΕΠ ως το τέλος του 2017.
Ύφεση και το 2016
Προβλέπεται ύφεση -0,7% το 2016, ανάπτυξη 2,17% το 2017, ενώ το Α.Ε.Π. θα παραμείνει σταθερό το 2015.
Παρομοίως η Κομισιόν προβλέπει αποκλιμάκωση της ανεργίας στο 25,1% το 2015, στο 24% το 2016 και στο 22,8% το 2017. Σε σχέση με το έλλειμμα, αυτό προβλέπεται αυξημένο στο -7,6% το 2015 (από -3,6% το 2014), αλλά μειώνεται στο -3,4% το 2016 και -2,1% το 2017.
ηηη.jpg

Η Κομισιόν προβλέπει ότι το χρέος θα αγγίξει την οροφή του το 2016 (185%) και θα αρχί��ει να αποκλιμακώνεται από το 2017 (181,8%). Παρ’ όλα αυτά η Κομισιόν θεωρεί ότι η ελληνική οικονομία έδειξε σημαντική αντοχή ακόμα και μπροστά στα capital controls, η ύφεση το 2015 είναι λιγότερο ισχυρή απ’ ότι αναμενόταν, η κατανάλωση παραμένει σταθερή και η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μαζί με την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων υπό το πρόγραμμα του ESM, η πρόοδος στις ιδιωτικοποιήσεις και άλλοι παράγοντες ενισχύουν την εμπιστοσύνη και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα από το δεύτερο μισό του 2016.
Η Κομισιόν κάνει ιδιαίτερη μνεία στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος είχε εξαιρετικά αποτελέσματα, τη μείωση των εισαγωγών και την αύξηση των εξαγωγών. Η Κομισιόν αναμένει χαλάρωση των capital controls στο δεύτερο μισό του 2016, αύξηση των ιδιωτικοποιήσεων και αναβάθμιση της οικονομίας.
Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αναφέρει πως θα συνεχίσει να μειώνεται και η ευελιξία στην αγορά εργασίας δημιουργεί την πτώση στην ανεργία. Η ελληνική οικονομία θα επωφεληθεί και από τις χαμηλές τιμές ενέργειας και πετρελαίου.
Η Κομισιόν αναφέρει ότι αν το πρόγραμμα εφαρμοστεί σωστά, τα capital controls θα αρθούν και τα στοιχεία θα είναι ακόμη καλύτερα, αν όμως δεν εφαρμοστεί πλήρως και με ακρίβεια και συνεχιστεί η πολιτική αστάθεια τότε τα νούμερα θα πέσουν έξω.
Επιπλέον, η Κομισιόν επισημαίνει ότι τα μέτρα που συμφωνήθηκαν με τις αρχές θα επιφέρουν αποταμίευση 2% του Α.Ε.Π. έως το 2017 και θα οδηγήσουν σε πρωτογενές έλλειμμα 0,25% το 2015.
Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου