Τη δημιουργία ομάδας εργασίας για την διενέργεια κοινοβουλευτικού ελέγχου σε σχέση με την εκτέλεση του ελληνικού προγράμματος αποφάσισε σήμερα η διάσκεψη των προέδρων του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου.

Σύμφωνα με πηγή της προεδρίας της Ευρωβουλής που μίλησε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η επιτροπή θα αποτελείται από 30 άτομα εκ των όπο��ων ο κορμός θα προέρχεται από την επιτροπή οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων και τα συμπληρωματικά μέλη από τις επιτροπές απασχόλησης, περιφερειακής ανάπτυξης και προϋπολογισμού. Η εκπροσώπηση των πολιτικών ομάδων του ΕΚ θα είναι αναλογική με τη δύναμη των κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι συνεδριάσεις θα είναι δημόσιες, εκτός από αυτές στις οποίες θα μετέχουν στελέχη του ΔΝΤ. Το ΔΝΤ εκ του καταστατικού του δε μετέχει σε δημόσιες συζητήσεις. Η «ομάδα εργασίας» θα καταρτίσει τις επόμενες εβδομάδες ένα πρόγραμμα εργασιών, θα εντάξει σε αυτό και συνεδριάσεις όπου θα παρίστανται εκπρόσωποι της τρόικας, όσο και αποστολές στην Αθήνα.

​​