Ζητήματα συμβατότητας με το Μνημόνιο, κρατικής ενίσχυσης και θεμελιωδών αρχών της ΕΕ εγείρουν, σύμφωνα με πηγές των Βρυξελλών, το νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί από το κοινοβούλιο και οι διατυπωμένες από τον αρμόδιο υπουργό προθέσεις της κυβέρνησης για την αδειοδότηση των καναλιών.

Συγκεκριμένα, οι ενστάσεις των Βρυξελλών έγκεινται στο ότι η αδειοδότηση που σκέφτεται η κυβέρνηση:

• Αντίκειται στη δέσμευση για άνοιγμα των αγορών, επαγγελμάτων και υπηρεσιών

• Αντιβαίνει στη δέσμευση για βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

• Κατατέθηκε χωρίς καμία διαβούλευση με την τρόικα, άρα πρόκειται για μονομερή ενέργεια

• Δεν περιλαμβάνει μελέτη για την επίπτωση στην απασχόληση και τα δημόσια έσοδα

• Συνιστά ασύμβατη κρατική ενίσχυση καθώς η κυβέρνηση επικαλείται τη βιωσιμότητα των σταθμών για το μικρό αριθμό αδειών

• Συνιστά παράβαση θεμελιωδών αρχών της συνθήκης της ΕΕ, όπως η λειτουργία του κράτους δικαίου και η ελευθερία της έκφρασης.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του STAR στις Βρυξέλλες, Θάνος Αθανασίου, η τρόικα θα εξετάσει το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης στη βάση των παραπάνω έξι σημείων.