Του… πλαστού απολυτηρίου και πτυχίου γινόταν τόσα χρόνια στη Βουλή καθώς διαπιστώθηκε ότι 7 μόνιμοι υπάλληλοι είχαν δηλώσει ανύπαρκτα στοιχεία για να πετύχουν την πρόσληψή τους!

Όπως τονίζεται στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου, οι επτά υπάλληλοι εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μεταξύ αυτών είναι και επιστημονικός σύμβουλος του πρώην πρωθυπ��υργού Κώστα Σημίτη!

Οι επτά υπάλληλοι της Βουλής που απολύθηκαν είναι:

Επιστημονικός σύμβουλος στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, ο οποίος είχε προσληφθεί το 2011. Όπως τονίζεται στο ΦΕΚ «σύμφωνα με έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός στο αρχείο αίτησης αναγνώρισης. καθώς και ο ατομικός φάκελος στο όνομα του εν λόγω υπαλλήλου και ως εκ τούτου η πράξη αναγνώρισης του τίτλου της αλλοδαπής από το τέως ΔΙΚΑΤΣΑ νυν ΔΟΑΤΑΠ, την οποία προσκόμισε εν γνώσει του και για ίδιον όφελος προκαλώντας δολίως και υποβοηθώντας την παράνομη πρόσληψή του».

Πρώην συνεργάτης βουλευτή, ο οποίος μονιμοποιήθηκε το 2003 με πλαστό απολυτήριο Λυκείου (αποτελούσε απαραίτητο τυπικό προσόν διορισμού).

��� Υπάλληλος που διορίστηκε το 1996 ως μετακλητή και μονιμοποιήθηκε το 1999 ως δακτυλογράφος. Το απολυτήριο Λυκείου που είχε προσκομίσει δεν ήταν πλαστό, απλά… άνηκε σε άλλο πρόσωπο!

Τέσσερις ειδικοί φρουροί με πλαστό απολυτήριο Λυκείου. Δύο εξ αυτών δεν είχαν καθόλου απολυτήριο, ενώ οι άλλοι δύο είχαν πλαστογραφήσει τον βαθμό. ΟΙ προσλήψεις είχαν γίνει το 2003 και το 2007 (δύο και δύο, αντίστοιχα).

Δείτε εδώ το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: ΦΕΚ υπάλληλοι.pdf