Μήνυμα ότι η Eldorado Gold «καλείται να σεβαστεί τη νομιμότητα σε όλα τα επίπεδα, όπως οφείλει να πράττει σε κάθε ευνομούμενη χώρα, να ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής και φορολογικής νομοθεσίας της Ελλάδας, αλλά και να αποφύγει την εμπλοκή της σε πολιτικού χαρακτήρα διενέξεις» έστειλε ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, με αφορμή τη συνάντησή του με τον Καναδό πρέσβη Keith Morrill.

Σε ενημερωτικό κυβερνητικό σημείωμα για τις ελληνοκαναδικές σχέσεις με αφορμή τη συνάντηση, επισημαίνεται ότι ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε «τον ξεκάθαρο προσανατολισμό της ελληνικής κυβέρνησης προς την ανάπτυξη μέσω της προσέλκυσης υγιών επενδύσεων στη χώρα μας» και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τις, πολλές και σημαντικές, καναδικές επενδύσεις στη χώρα μας, οι οποίες εκτείνονται πολύ πέραν της Eldorado Gold».

Ο Καναδάς, επισημαίνει η κυβέρνηση, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εταίρους της πατρίδας μας -όχι μόνο γιατί στη χώρα ζει, αναπτύσσεται και προοδεύει μια πολύ σημαντική κοινότητα Ελλήνων ομογενών- αλλά και σε επίπεδο τόσο διπλωματικών, όσο και οικονομικών σχέσεων.

​​