Μετά τις παραιτήσεις πέντε μελών από το 9μελές διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας με αφορμή την ανακοίνωση κατά της νομοθετικής ρύθμισης που επιτρέπει τη χρήση των καταλόγων Ελλήνων μεγαλοκαταθετών σε τράπεζες του εξωτερικού από τις δικαστικές αρχές και τη σκληρή απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, ο πρόεδρος της ΕΕΕ Κ. Τζαβέλλας και ο Γ.Γ. Δημ. Ζημιανίτης επανήλθαν με προσωπική τους ανακοίνωση - απάντηση στο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

Στην ανακοίνωση τους οι δυο εισαγγελείς αναφέρουν:

«Σε συνέχεια σχολίου του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για τη διαφθορά, κ. Δημητρίου Παπαγγελόπουλου που αναφέρεται στο πρόσωπό μας, δηλώνουμε τα ακόλουθα:

(Α) Ουδέποτε, είτε προσωπικά, είτε μέσω της από 4-1-2016 Ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος δηλώσαμε, άμεσα ή έμμεσα, ότι προκρίνουμε τη δραστική μείωση μισθών και συντάξεων και την επιβάρυνση του ελληνικού λαού με αβάσταχτους φόρους, έναντι της πληρωμής των φόρων εκ μέρους φοροφυγάδων και της εκπλήρωσης των νομίμων υποχρεώσεων εκ μέρους των διαπλεκομένων και των κλεπτών του δημοσίου χρήματος, όπως εσφαλμένα μας αποδίδεται. Αντίθετα, με την επίμαχη ανακοίνωση δηλώσαμε ρητά την προσήλωσή μας, ως Ελλήνων Εισαγγελέων, στο στόχο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς –όπως και όλων αδιακρίτως των εγκλημάτων-, πλην όμως πάντοτε εντός των πλαισίων και ορισμών του Συντάγματος και με όρους που προϋποθέτουν νομοτεχνική και δογματική συνέπεια.

(Β) Η από 4-1-2016 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος –η οποία υπογράφεται από εμάς, υπό τις ιδιότητές ��ας ως προέδρου και Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της και, επομένως, όχι προσωπικά- αναφέρεται σε όλες τις εκκρεμείς και υπό διερεύ��ηση υποθέσεις φοροδιαφυγής ή διαφθοράς, στις οποίες θα μπορούσε να γίνει χρήση μη νομίμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 65 Ν 4356/2015».

Στην Ένωση πάντως επικρατεί αναστάτωση μετά τη "βροχή" παραιτήσεων από πέντε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που διαφώνησαν με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης η οποία στρεφόταν κατά της επίμαχης τροπολογίας αλλά και «με τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από το προεδρείο για μείζονα ζητήματα».