​Νέα μπλεξίματα για τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας, Γ. Παπαντωνίου, καθώς στον ανακριτή Διαφθοράς, διαβιβάζεται μια ακόμα δικογραφία για εξοπλιστικά προγράμματα, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από τους Εισαγγελείς Διαφθοράς σε βάρος στελεχών του υπουργείου Άμυνας, το έτος 2003 για κακουργηματική απιστία. Μάλιστα η υπόθεση παίρνει το δρόμο για τη Βουλή, ώστε να ερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες του τότε υπουργού.

Συγκεκριμένα, η δίωξη αφορά τη συμφωνία αντισταθμιστικών ωφελημάτων που υπεγράφη με αφορμή τη σύμβαση Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής έξι φρεγατών τύπου «S» του Πολεμικού ναυτικού, στις 12 Φεβρουαρίου 2003, έναντι συμβατικού τιμήματος 381.578.580 ευρώ, με κύριο ανάδοχο τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ και κύριο υποκατασκευαστή την εταιρεία Thales Nederland BV.

Την υπόθεση ερεύνησε με εντολή της Εισαγγελέως Διαφθοράς, Ε. Ράικου, ο Επίκουρος Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς, Α. Ελευθεριανός, ο οποίος και άσκησε ποινική δίωξη για απιστία σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του πρώην Γενικού Γραμματέα Οικονο��ικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων Σ. Τραυλού και επτά υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου.

Η διερεύνηση της Σύμβασης για τον Εκσυγχρονισμό Μέσης Ζωής των έξι φρεγατών τύπου “S” του Πολεμικού Ναυτικού συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Στην δικογραφία αναφέρεται πως προκλήθηκε ζημιά του Δημοσίου εξαιτίας συγκεκριμένων αιτιών-παρατυπιών όπως :

1) Μη νόμιμη μείωση της πιστωτικής υποχρέωσης της αντισυμβαλλομένης εταιρίας, με αποτέλεσμα να συνομολογηθούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου Αντισταθμιστικά Ωφελήματα ονομαστικής αξίας μειωμένης κατά το ποσό των 23 εκατ. ευρώ τουλάχιστον.

2) Μη αναπροσαρμογή, λόγω της παρόδου χρόνου, της πιστωτικής υποχρέωσης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων της εταιρίας THALES NEDERLAND B.V., με αποτέλεσμα να συνομολογηθούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου Αντισταθμιστικά Ωφελήματα ονομαστικής αξίας μειωμένης κατά το ποσό των 10 εκατ. ευρώ τουλάχιστον.

3) Μη νόμιμη μείωση της κάλυψης ποσοστού προγραμμάτων υποκατασκευής ή αγοράς από 50% σε 40% της πιστωτικής αξίας της Σύμβασης 09/03, εκ της οποίας η ζημία που προκλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί.

4) Μη νόμιμη αναγνώριση πιστωτικού πλεονάσματος στην εταιρία THALES NEDERLAND B.V., εκ της οποίας η ζημία που προκλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί.

5) Μη νόμιμη συνομολόγηση προγράμματος Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων με αντικείμενο τη δωρεάν παροχή υλικών και υπηρεσιών προς το Πολεμικό Ναυτικό, που όμως αποτελούσαν αντικείμενο έτερου προγράμματος Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, στο οποίο τα εν λόγω υλικά και υπηρεσίες χαρακτηρίζονταν ως αντικείμενο υποκατασκευαστικού έργου, με αποτέλεσμα τη μη συνομολόγηση αντίστοιχου νόμιμου προγράμματος Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, ονομαστικής αξίας άνω των 8 εκατ. ευρώ.

6) Μη νόμιμη συνομολόγηση προγράμματος Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων με αντικείμενο την άμεση επένδυση σε ελληνική αμυντική εταιρία, η οποία όμως χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την απόκτηση υφιστάμενης εταιρίας αξίας πολλές φορές υποπολλαπλάσιας της χρησιμοποιηθείσας επένδυσης, με αποτέλεσμα την επαύξηση της ιδιωτικής περιουσίας της οικογένειας στην οποία ανήκε η εταιρία που ενεπλάκη στην επένδυση και τη μη συνομολόγηση νόμιμου προγράμματος Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, ονομαστικής αξίας άνω των 3 εκατ. ευρώ.