​Μπορεί οι δανειστές να ανάγκασαν την κυβέρνηση να πάρει πίσω άρον άρον το παράλληλο πρόγραμμα υπό την απειλή να μην δοθεί η υποδόση του ενός δισεκατομμυρίου, όμως εκείνη βρήκε άλλο τρόπο να το επαναφέρει και μάλιστα να προσπεράσει και τις έντονες αντιδράσεις που είχε εκφράσει στη Βουλή η αντιπολίτευση, εκδίδοντας παραμονή Χριστουγέννων, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, θέτοντάς το σε ισχύ.

Την ΠΝΠ υπογράφουν ο πρωθυπουργός και σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο, κι έτσι μπόρεσαν και οι βουλευτές να πάνε χριστουγεννιάτικα στις περιφέρειές τους με το… «δώρο» του παράλληλου προγράμματος.

Όπως αναφέρει το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αριθμό Α 182-24/12/15, με τη συγκεκριμένη ΠΝΠ, «ρυθμίζονται κατεπείγοντα θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των δομών και υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, την εξασφάλιση της απορρόφησης κονδυλίων του ΠΑΑ 2007-2013, τη λειτουργία της ΔΕΗ Α.Ε., και τη ρύθμιση δημοσιονομικών και φορολογικών θεμάτων».

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

• ��ωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε όσους διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας
• διατάξεις για το επίδομα ενοικίου
• άλλες για την επιδότηση σίτισης

Όπως προβλέπει η ΠΝΠ άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, δικαιούνται για το έτος 2015 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια κατοικία τους έως 1200 kwh ανά τετραμηνία και για περίοδο δύο τετραμηνιών, που αντιστοιχούν σε δύο εκκαθαριστικούς τετραμηνιαίους λογαριασμούς.

Σε περιπτώσεις δικαιούχων, των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2015, η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται. Η παροχή δωρεάν ρεύματος δύναται να επεκτείνεται και σε κ��τανάλωση του επόμενου έτους, προκειμένου να συμπληρωθεί η περίοδος χορήγησης δύο τετραμηνιών.

Επίσης προβλέπεται ότι το επίδομα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης αφορά σε νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφισταμένων μισθώσεων με νέους όρους, που συνάπτονται μετά την έγκριση χορήγησης της παροχής, και θα δίδεται απευθείας στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η παροχή χορηγείται για εννέα μήνες εντός του έτους 2015 και δύναται να επεκτείνεται εντός του επόμενου έτους (2016), προκειμένου να καλυφθεί η περίοδος χορήγησης εννέα μηνών.

Επιπρόσθετα η ΠΝΠ προβλέπει ότι η επιδότηση σίτισης σε άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας μπορεί να επεκτείνεται και εντός του 2016, προκειμένου να καλυφθεί η περίοδος χορήγησης των εννέα μηνών.

Στο ίδιο πλαίσιο παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 η θητεία του επικουρικού προσωπικού, που υπηρετεί στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ενώ ξεκαθαρίζεται πως η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των φορέων των ΟΤΑ, καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2016.