Σε διαβούλευση το… «ρετρό» νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που «απειλεί» να την επαναφέρει στη δεκαετία του 1980 έδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Με το νέο νομοσχέδιο, ξηλώνεται σχεδόν πλήρως ο προηγούμενος νόμος-πλαίσιο που είχε ψηφιστεί επί υπουργίας Άννας Διαμαντοπούλου με συντριπτική πλειοψηφία από τη Βουλή και επανέρχονται πλήθος διατάξεων που ίσχυαν πριν από αυτόν, με βασικότερο στοιχείο την ενίσχυση της φοιτητικής παρέμβασης.

Ανάμεσα στις διατάξεις που περιλαμβάνονται:

Ολική επαναφορά των λεγόμενων αιωνίων φοιτητών. Όσοι εξ' αυτών μάλιστα έχουν διαγραφεί βάσει του προηγούμενου νόμου μπορο��ν να επαναγγραφούν στις σχολές τους με πλήρη αίτηση. Συνολικά πάνω από 150.000 «συνταξιούχοι» φοιτητές θα συνεχίσουν να λιμνάζουν στα Ιδρύματα.

• Η ιδιότητα του φοιτητή θα διατηρείται μέχρι την απονομή τίτλων σπουδών.

• Φοιτητές που έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξανόμενο κατά δύο έτη δεν θα δικαιούνται παροχές σίτισης, στέγασης, διευκολύνσεων για τις μετακινήσεις και τις μετεγγραφές

• Οι φοιτητές θα έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τις σπουδές τους με έγγραφη αίτηση για όσα εξάμηνα ή μη επιθυμούν χωρίς όμως να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα στο σχετικό διάστημα

• Επανέρχεται η συμμετοχή των φοιτητών στις εκλογές για την ανάδειξη των πρυτανικών Αρχών, που είχε καταργηθεί. Όσοι περισσότεροι ψηφίσουν τόσο μεγαλύτερο βάρος θα έχει η ψήφος τους

• Στο εξής υποψηφιότητα για τη θέση του πρύτανη θα μπορεί να θέσει μόνο καθηγητής πρώτης βαθμίδας του ίδιου ιδρύματος

• Μέσα σε 50 ημέρες από την ψήφιση του νόμου θα πρέπει να γίνουν ξανά πρυτανικές εκλογές σε όλα τα ιδρύματα εκτός από όσα έκαναν εκλογές με βάση τις τροπολογίες που πρόσφατα ψήφισε η κυβέρνηση

• Οι εκλογές θα γίνουν ξανά με κάλπες και μόνο αν αποτύχουν δύο φορές, αν δηλαδή τις κλέψουν ή τις καταστρέψουν οι φοιτητές.

Οι φοιτητές θα συμμετέχουν με εκπροσώπους στα όργανα διοίκησης, δηλαδή στη σύγκλητο, σχολή, τμήμα κτλ.

Επανέρχεται το πανεπιστημιακό άσυλο με την ίδια διατύπωση που είχε πριν από την κατά��γηση του από τον νόμο Διαμαντοπούλου.

Δείτε αναλυτικό ρεπορτάζ στο ΒΙΝΤΕΟ του STAR