​Ποινικές ευθύνες του Γιώργου Παπανδρέου ως Υπουργού Εξωτερικών της περιόδου 2000-2004, καθώς και του αρμόδιου υφυπουργού της περιόδου καλείται να αναζητήσει η Βουλή με δικογραφία που υποβλήθηκε από την Εισαγγελία Διαφθοράς για "παράνομη" χρηματοδότηση άνω των 600.000 ευρώ αμερικάνικης ΜΚΟ, μη αναγνωρισμένης από το ΥΠΕΞ.

Ήδη μάλιστα η εισαγγελία άσκησε διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος 4 μεγαλοστελεχών του υπουργείου της συγκεκριμένης περιόδου για απιστία από κοινού σε συνδυασμό με το νόμο περί καταχραστών Δημοσίου.

Για την υπόθεση διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Διαφθοράς υπό την εποπτεία της επικεφαλής της Ελένης Ράικου, μετά από έγγραφο ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας ( ΥΔΑΣ),τον Σεπτέμβριο του 2015, του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία διενεργεί ελέγχους σχετικά με χρηματοδοτήσεις Μη Κυβερνητικών Οργανισμών που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν.

Ποιοι διώκονται

Υπό κατηγορία για κακούργημα βρίσκονται και θα κληθούν από ανακριτή σύντομα τέσσερα μεγαλοστελέχη του ΥΠΕΞ.

-Ο Γενικός Διευθυντή ΥΔΑΣ, ( Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, )της συγκεκριμένης περιόδου
-O Διευθυντής Β5 Διευθύνσεως Αναπτυξιακής Πολιτικής,
-O Αναπληρωτής Γενικού Διευθυντή ΥΔΑΣ και
-O Γενικός Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

Δεξαμενή σκέψης

Την χρηματοδότηση φέρεται να πήρε παρανόμως το υποκατάστημα στη Σερβία του εδρεύοντος στις Η.Π.Α. ΜΚΟ (think tank) με την επωνυμία «East West Institute» κατά τα έτη 2001 και 2002. Η χρηματοδότηση ανερχόταν στο ποσό των 900.000 δολαρίων ΗΠΑ και επρόκειτο να εκταμιευθεί σε τρεις ετήσιες δόσεις (έτη 2001-2003) όμως τελικά εκταμιεύθηκαν δύο δόσεις συνολικά 609.000 δολαρίων ενώ κατά το 2003 επιχειρήθηκε να δοθεί στη ΜΚΟ και το υπόλοιπο των «υπεσχημένων» 300.000, αλλά άγνωστο γιατί, η σχετική Υπουργική Απόφαση τελικώς δεν υπογράφηκε, παρά τη σχετική εισήγηση των υπηρεσιακών παραγόντων. Τα χρήματα δόθηκαν, σύμφωνα με τη δίωξη, σε μετρητά, μέσω της Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στη Σερβία, η οποία ανέλαβε να διεκπεραιώσε�� τις πληρωμές.

Άγνωστη το ΥΠΕΚ

Η πληρωμή έγινε κατά τις αρχές παρά το γεγονός, ότι:

α) στην ανωτέρω ΜΚΟ, που αποτελεί μη κρατική οντότητα δόθηκε παρανόμως χρηματοδότηση από τις πιστώσεις του ΥΠΕΞ που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών βοήθειας προς ξένες χώρες, δηλαδή προς αλλοδαπές κρατικές οντότητες λόγω θεομηνιών, πολεμικών, πολιτικών και άλλων γεγονότων, για τη χρηματοδότηση δήθεν δράσεων στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιανατολική Ευρώπη,
β) η χρηματοδότηση δόθηκε χωρίς να ερωτηθούν ή εισηγηθούν ούτε η Πρεσβεία Βελιγραδίου αλλά ούτε και οι αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΕΞ,
γ) η χρηματοδότηση δόθηκε χωρίς προηγουμένως να έχει αξιολογηθεί η σχε��ιαζόμενη δράση και χωρίς να έχει σχηματισθεί πλήρης φάκελος από τον οποίο να προκύπτει η επάρκεια του προγράμματος και το εθνικό συμφέρον το οποίο επιδιώκεται να ικανοποιηθεί ή οι ευνοϊκές συνέπειες στον πληθυσμό και την οικονομία της περιοχής,

δ) το ποσό της χρηματοδότησης εξυπηρέτησε τις δαπάνες συντήρησης του γραφείου του ΜΚΟ στο Βελιγράδι, την μισθοδοσία, την μετακίνηση και τη συμμετοχή του προσωπικού του σε συνέδρια και ομάδες εργασίας και κατά συνέπεια η διάθεσή του δεν εξυπηρέτησε κανένα εθνικό συμφέρον,
ε) η χρηματοδότηση έγινε μέσω έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, χωρίς να υπάρχει καμία επείγουσα ή ανυπέρβλητη ανάγκη άμεσης παροχής βοήθειας η οποία να δικαιολογεί την έκδοσή τους
στ) δεν ορίστηκε αρμόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του «προγράμματος», με αποτέλεσμα αυτό να μην παρακολουθηθεί και
ζ) η χρηματοδότηση δόθηκε σε αλλοδαπή ΜΚΟ, την οποία αγνοούσαν οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΞ, γεγονός που συνάγεται αδιαμφισβήτητα από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την προκαταρκτική εξέταση.