​Χρονοδιάγραμμα βάθους 6 μηνών για την υιοθέτηση μιας κοινής ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής της ΕΕ, υιοθέτησαν οι 28 σήμερα στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων, οι 28 δεσμεύθηκαν να εξετάσουν το συντομότερο δυνατόν την σχετική πρόταση της Κομισιόν για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής και τον συνοριακό κώδικα της ζώνης Σένγκεν, χωρίς ωστόσο να προεξοφλούν ότι θα την δεχθούν αυτούσια.

Αντιθέτως το συμβούλιο θα διαβουλευθεί με την Κομισιόν και το κοινοβούλιο και η πρόοδος θα αποτιμηθεί στις τρεις επόμενες Συνόδους κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής προεδρίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύθηκαν ακόμη ότι πρέπει «να αντιμετωπίσουν το συντομότερο τις αδυναμίες στα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν, διασφαλίζοντας συστηματικούς ελέγχους ασφαλείας με ενημερωμένες βάσεις δεδομένων και να αποτρέψουν την παραχάραξη εγγράφων».

Οφείλουν ακόμα να βελτιώσουν την λειτουργία των hot spots, δημιουργώντας την απαραίτητη ικανότητα υποδοχής, να συμφωνήσουν ένα ακριβές ημερολόγιο για την δημιουργία επιπλέον hot spots και διασφαλίζοντας ότι η Frontex και η EASO θα διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και ειδίκευση.

Η Σύνοδος επιπλέον αποφάσισε ότι πρέπει να «διασφαλιστεί η συστηματική και πλήρης ταυτοποίηση, δακτυλοσκόπηση, λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της άρνησης καταγραφής και περιορισμό των μη κανονικών μεταναστευτικών ροών».

Ζητάει επιπλέον να επιταχυνθεί η μετεγκατάσταση προσφύγων από τις χώρες που δέχονται την μεγαλύτερη πίεση, την επιστροφή στις χώρες καταγωγής όσων δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας και να εφαρμοστούν οι αποφάσεις της Συνόδου στη Βαλέτα, της Συνόδου με την Τουρκία στις 29 Νοεμβρίου και να συνεχιστεί η διερεύνηση σε επίπεδο coreper του πως θα εξευρεθούν και θα διοχετευθούν τα 3 δις της βοήθειας προς την Τουρκία.

Το Συμβούλιο ανέθεσε στην Κομισιόν και την ύπατη εκπρόσωπο Μογκερίνι να εξετάσει την πρόοδο όλων των συμφωνηθέντων πριν από την επόμενη Σύνοδο τον Φεβρουάριο.

Του Θάνου Αθανασίου