​Αλλαγές και ανατροπές σε πολλά επίπεδα φέρνει το πολυνομοσχέδιο που πέρασε με 153 «ναι» από τη Βουλή για την αποδέσμευση της δόσης του 1 δισ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται «ξεπάγωμα» προσλήψεων στους δήμους, μείωση των δημοτικών τελών για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, μείωση των ωραρίων εργασίας του προσωπικού των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ύψους 150 ευρώ μηνιαίως στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των δήμων και των περιφερειών και των ΝΠΔΔ που απασχολούνται στην αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων αλλά και η δυνατότητα να λειτουργούν αποτεφρωτήρια νεκρών οι δήμοι.

Τι προβλέπεται στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου

Αναλυτικά:

• Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης προσωπικού στους δήμους, εξαιρούνται της αναστολής προσλήψεων οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων, καθώς και των κλάδων ΔΕ χειριστών μηχανημάτων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα κ.λπ.). Αίρεται επίσης, η αναστολή στις προσλήψεις σε νησιωτικούς δήμους όλων των κλάδων των ειδικοτήτων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

• Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου παρέχεται η δυνατότητα μείωσης των δημοτικών τελών ή η πλήρη απαλλαγή για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους. Οι ευπαθείς ομάδες μπορούν να πληρώνουν ειδικό τιμολόγιο με μειωμένα ή και μηδενικά τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης.

• Χορηγείται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ύψους 150 ευρώ μηνιαίως στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των δήμων και των περιφερειών και των ΝΠΔΔ που απασχολούνται στην αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων.

• Αυξάνεται το ωράριο εργασίας (αντίστοιχα και οι αποδοχές) των υπαλλήλων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δήμων μειωμένου ωραρίου μέχρι το ανώτατο όριο πλήρους απασχόλησης. Ταυτόχρονα, μειώνονται κατά δύο ώρες ημερησίως το ωράριο απασχόλησης των βρεφονηπιοκόμων στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και έτσι επανέρχεται η 6ωρη απασχόληση. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, από την εν λόγω ρύθμιση «δεν θίγεται η ομαλή λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών».

• Επιχειρείται να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία εργαζομένων των δήμων, οι οποίοι αν και έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια, με αποφάσεις που διατάσσουν την παραμονή ή την επάνοδό τους στην εργασία τους ή αναγνωρίζουν τις σχέσεις εργασίας τους σε αορίστου χρόνου οι δήμοι δεν μπορούν να επανορθώσουν εξαιτίας της απόλυτης απαγόρευσης παραίτησης από ένδικα μέσα σε δίκες με μισθολογικό περιεχόμενο. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα παραίτησης από ένδικα μέσα κατά σχετικών πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων, εφ’όσον υπάρχει θετική γνωμοδότηση δικηγόρου και σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας.

Πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι μετατάχθηκαν υποχρεωτικά σε σωφρονιστικά καταστήματα και η υπηρεσία δημοτικής αστυνομίας στην οποία υπηρετούσαν δεν έχει επανασυσταθεί μπορούν να μεταταχθούν σε προσωποπαγείς θέσεις του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διάθεση του υπουργού.

• Δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να λειτουργούν αποτεφρωτήρια νεκρών όχι μόνο σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, αλλά και σε εκτάσεις που τους έχουν παραχωρηθεί, ενώ κέντρα αποτέφρωσης μπορεί να λειτουργεί και ο ΕΔΣΝΑ. Επίσης, κάθε πρόσωπο θα μπορεί με δήλωσή του σε συμβολαιογράφο να ορίσει τον τόπο και τη μέθοδο ταφής του.

Παρατείνεται για άλλα 8 χρόνια η προθεσμία που έχουν άστεγοι και οικονομικά αδύναμοι δημότες να ανεγείρουν κατοικία σε δημοτικά οικόπεδα που τους παραχωρήθηκαν με τον νόμο 3463/2006.

Ρυθμίζεται νομοθετικά το επί χρόνια εκκρεμές ζήτημα των επιτυχόντων του 8/1997 γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, οι οποίοι πλέον κατατάσσονται μετά από αίτησή τους σε νέο πίνακα διοριστέων εκτός κι αν έχουν διοριστεί στο Δημόσιο ως δημόσιοι υπάλληλοι ή ως υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ως διοριστέοι δεν είχαν αποδεχτεί τον διορισμό τους.

• Συστήνονται στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ειδική επιτροπή που θα προτείνει τη ριζική αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και πληροφοριακό σύστημα διασύνδεσης ληξιαρχείων - δημοτολογίων, γεγονός που εκτιμάται ότι θα πατάξει τη γραφειοκρατία και τη συνακόλουθη ταλαιπωρία των πολιτών.

Εν αναμονή της έγκρισης για αποταμίευση της δόσης

Μετά την υπερψήφιση του πολυνομοσχεδίου, η... μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο των δανειστών.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να συνεδριάσει το Euroworking Group για να δώσει το «πράσινο» φως για την εκταμίευση της (υπο)δόσης του 1 δισ. ευρώ.

Όπως εκτιμάται, η δόση θα έχει εκταμιευτεί ως την Παρασκευή.