Ξεχάστε την παλιά Frontex. Έρχεται η νέα σε ρόλο... ευρωστρατού!
To Κολέγιο των Επιτρόπων στο Στρασβούργο αποφάσισε σήμερα τη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας η οποία αντικαθιστά την Frontex και θα ονομάζεται «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνοριοφύλακες-Ακτοφυλακής» (European Border and Costguard Agency EUBCGA) και η πρόταση θα παρουσιαστεί επίσημα στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) από τον πρώτο αντιπρόεδρο Tίμερμανς.
Η νέα Frontex θα αποτελείται από 1.500 συνοριοφύλακες από όλες τις χώρες της Σένγκεν και θα επεμβαίνει με απόφαση της πλειοψηφίας των κρατών κ��ι όχι με ομοφωνία. Μάλιστα, θα μπορεί να επεμβαίνει σε έκτακτες περιπτώσεις και χωρίς άδεια από τις αρχές μιας χώρας!
Ειδικότερα, η πρόταση που θα παρουσιαστεί θα περιλαμβάνει :
- Μια δεξαμενή 1.500 συνοριοφυλάκων, προερχόμενοι από τα κράτη μέλη κατ’ αναλογία. Τα κράτη-μέλη με εξωτερικά σύνορα Σένγκεν θα διαθέσουν το 2% του ανθρώπινου δυναμικού τους και τα κράτη-μέλη χωρίς εξωτερικά σύνορα Σένγκεν το 3%.
- Η νέα υπηρεσία θα διοικείται από μια Επιτροπή στην οποία θα εκπροσωπούνται τα κράτη-μέλη και η οποία θα διενεργεί εκθέσεις και αξιολογήσεις σε σχέση με το πόσο ευάλωτα είναι τα κράτη μέλη στα σύνορά τους, πόσο κινδυνεύουν και από ποιους κινδύνους.
- Αυτή η Επιτρο��ή θα εκδίδει συστάσεις και θα ζητά από τα κράτη διορθωτικά μέτρα. Επιπλέον θα αποφασίζει αν και κατά πόσο θα πρέπει να στείλει στο κράτος μέλος ομάδες ταχείας επέμβασης.
- Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα. Αν το κράτος μέλος από το οποίο ζητούνται μέτρα ή προετοιμάζεται στο έδαφός του η αποστολή δύναμης επέμβασης, δεν συνεργάζεται ή δεν εφαρμόζει τα μέτρα τότε θα ξεκινάει η διαδικασία επί παραβάσει.
- Οι ομάδες θα επιχειρούν στα κράτη μέλη υπό την αιγίδα των εθνικών υπηρεσιών και θα μπορούν να διενεργούν συλλήψεις, δακτυλοσκοπήσεις και να επαναπροωθούν όσους πρέπει.
- Η αποστολή των ομάδων επέμβασης θα γίνεται σε τρεις ημέρες και σε γενικές γραμμές η ε��ιτυχία του εγχειρήματος βασίζεται στην θέληση των εμπλεκόμενων κρατών μελών να συνεργαστούν.