​Ένα εννιασέλιδο έγγραφο με ημερομηνία 10 Αυγούστου που αναφέρεται σε σχέδιο του ESM για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους αποκαλύπτει σήμερα η Wall Street Journal.

Το έγγραφο επικεντρώνεται σε τρία μέτρα που πρέπει να ληφθούν, όπως η παράταση της διάρκειας κάποιων δανείων της χώρας, η σύνδεση της αποπληρωμής του χρέους με την πορεία του ΑΕΠ και το ανώτατο όριο ή την αναβολή των πληρωμών τόκων.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της WSJ, «τα μέτρα αυτά παρέχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε η εξυπηρέτηση του χρέους να ξαναγίνει βιώσιμη».

Αποκαλύπτει ακόμα ότι εξετάζεται η μείωση της ονομαστικής αξίας του χρέους, επιλογή που είχε αποκλειστεί τον περασμένο Ιούλιο από τους ηγέτες της Ευρωζώνης, ενώ όπως υπογραμμίζεται το έγγραφο αυτό μοιράστηκε στο ΔΝΤ, την ΕΚΤ και την Κομισιόν, αλλά όχι στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ευρωζώνης.

Επίσης, το συγκεκριμένο έγγραφο σύμφωνα με την WSJ λειτουργεί με την παραδοχή ότι οι ετήσιες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας παραμένουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ ετησίως, όριο, το οποίο το ΔΝΤ έχει κρίνει βιώσιμο.

«Είναι ένα τεχνικό έγγραφο που συντάχθηκε από το προσωπικό, τον Αύγουστο. Εκείνη την εποχή τα θεσμικά όργανα βρίσκονταν σε επίπεδο εργασίας. Το χαρτί δεν απεστάλη στα κράτη μέλη και ποτέ δεν συζητήθηκε στο Eurogroup ή της Ομάδας Εργασίας αυτού», διευκρίνισε εκπρόσωπος του ESM.

Πιο αναλυτικά το έγγραφο του ESM επικεντρώνεται στις επιλογές ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους με αναδιάρθρωση του εξωτερικού ��ρέους και προγράμματα εξόφλησης τόκων στο μέλλον.

Υπογραμμίζει μάλιστα ότι η περίοδος 2023 – 2043 θα είναι οι πιο προβληματικές δεκαετίες για την Ελλάδα, καθώς οι ακαθάριστες εγχώριες ανάγκες χρηματοδότησης θα μπορούσαν να υπερβούν το 15%.

«Στη διάρκεια αυτή της περιόδου, οι αποπληρωμές του χρέους θα μπορούσαν να κλειδώσουν σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί του ΑΕΠ, ούτως ώστε η χώρα να αποπληρώσει περισσότερο χρέος αν η οικονομία αποδώσει καλύτερα και λιγότερο στην αντίθετη περίπτωση», αναφέρεται στο έγγραφο.

Συγκεκριμένα, εξετάζει το ενδεχόμενο απόσβεσης, των προγραμματισμένων πληρωμών χρέους στο 1% του ΑΕΠ για την περίοδο 2023 – 2033 και στο 1,5% την περίοδο 2034 – 2044. Τυχόν χρέος που θα εκκρεμεί θα χωριστεί στη συνέχεια σε ισόποσες δόσεις, η αποπληρωμή των οποίων θα ξεκινήσει το 2044.

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψιν το έγγραφο για την κατάσταση της οικονομίας, τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους θα μπορούσαν να μειώσουν την καθαρή παρούσα αξία του κατά 52,5%, με ποσοστό 6,1% να προέρχεται από την παράταση της περιόδου ωρίμανσης.