​Το νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωσης κατατέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλή από το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Με τίτλο «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκησης δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» το σχέδιο νόμου θα εισαχθεί προς συζήτηση Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου επιδιώκεται μεταξύ άλλων, ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για το σύμφωνο συμβίωσης προς δύο κατευθύνσεις. Αφενός η ισχύς του συμφώνου επεκτείνεται και στα ομόφυλα ζευγάρια και αφετέρου η σημασία και οι συνέπειες του συμφώνου ενισχύονται, δεδομένου ότι αναγνωρίζονται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μερών.

Επίσης, ενισχύεται η ιδιωτική αυτονομία των μερών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις περιουσιακές τους σχέσεις.

Γενικά, τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση, ότι ο νέος νόμος επιδιώκει μια ισορροπία μεταξύ αφενός της ιδιωτικής αυτονομίας και αφετέρου της ανάγκης προστασίας των οικογενειακών σχέσεων, με βάση τις αρχές τα ισότητας και της αλληλεγγύης.

Παράλληλα, τροποποιούνται τέσσερις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ώστε αυτές να εναρμονίζονται με τις προτεινόμενες στο σχέδιο νόμου διατάξεις.

Επίσης το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη λειτουργία της ��ικαιοσύνης, καθώς και για τον σωφρονιστικό σύστημα και τα καταστήματα κράτησης, ενώ συνίσταται συμβουλευτικό – γνωμοδοτικό όργανο με την ονομασία «Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας». Επιπλέον, καθορίζεται το πλαίσιο της κατ’ οίκον έκτισης ποινής για κρατούμενες μητέρες, αυστηροποιούνται οι ποινές για το ρατσιστικό έγκλημα, ενώ επιτρέπεται η απαλλαγή του δράστη από την ποινή για συγκεκριμένα αδικήματα και εφόσον η πράξη τελέσθηκε για την προάσπιση μείζονος κοινωνικού συμφέροντος.