Η απασχόληση και η εξοικονόμηση πόρων στην Υγεία βρέθηκαν στο μενού του Κυβερνητικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδρίασε χθες υπό τον Γιάννη Δραγασάκη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής αποφάσισε τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και με αναπτυξιακό προσανατολισμό θεσμικού πλαισίου για την επαναλειτουργία πτωχευμένων και εγκαταλελειμμένων επιχειρήσεων.

«Στόχος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω της ανάπτυξης και κοινωνικών συνεταιριστικών εγχειρημάτων, που θα συμβάλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση» επισημαίνει η αντιπροεδρία της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου θα προετοιμάσει νέο νομικό πλαίσιο.

Την ίδια ώρα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής διαπίστωσε ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες που προκύπτουν από την δημιουργία ενός νέου Συστήματος Προμηθειών Υγείας τόσο από τη σκοπιά της εξοικονόμησης πόρων (έως και 25% σύμφωνα με εκτίμηση ειδικών) όσο και από την αντίστοιχη της ουσιαστικής αναβάθμισης των λειτουργιών του.

Όπως τονίζεται, εξουσιοδοτήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στον τελικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των αλλαγών.

«Στρατηγικός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός Συστήματος που θα είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό, οικονομικά εξορθολογισμένο, με προτυποποιημένες και διαφανείς διαδικασίες, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη για το Δημόσιο και τους χρήστες των υπηρεσιών Υγείας» καταλήγει η αντιπροεδρία της κυβέρνησης.