​Την επέκταση των δραστηριοτήτων του στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας με την ΠΓΔΜ, έπειτα από σχετική συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Frontex.
Πιο συγκεκριμένα, ο οργανισμός θα βοηθήσει στην καταγραφή των μεταναστών στα βόρεια σύνορα και η τοποθέτηση των υπαλλήλων θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.
Σύντομα θα πραγματοποιηθεί κοινή επίσκεψη των ελληνικών αρχών και του οργανισμού Frontex στο πεδίο δραστηριοποίησης, προκειμένου να καθοριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες της εκεί αξιοποίησης των υπαλλήλων του Οργανισμού.
Σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή του Frontex, Φαμπρίς Λεγκέρι, «οι μετανάστες στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας θα ελέγχονται και όσοι εντοπίζονται να μην έχουν ταυτοποιηθεί επαρκώς, θα καταγράφονται».
Η ενίσχυση της λειτουργίας του Frontex στην καταγραφή και δακτυλοσκόπηση των μεταναστών στα σύνορα με την ΠΓΔΜ είχε αποφασιστεί στη Σύνοδο των Ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων τον Οκτώβριο.
Σημειώνεται εξάλλου ότι μέχρι στιγμής της ο οργανισμός Frontex βοηθά τις ελληνικές αρχές στην ταυτοποίηση και καταγραφή των εισερχόμενων μεταναστών με 195 αξιωματικούς στα νησιά του Αιγαίου.
Τον Οκτώβριο ο Οργανισμός ζήτησε από τα κράτη-μέλη να παρέχουν 775 συνοριοφρουρούς για τις δραστηριότητές του, από τους οποίους οι 600 θα επιχειρούν στην Ελλάδα. Όπως σημειώνεται, μέχρι σήμερα τα κράτη-μέλη έχουν προσφέρει 447 υπαλλήλους.
FRONTEX: Ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά
Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συστά��ηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2007/2004 του Συμβουλίου (26.10.2004, ΕΕ L 349/25.11.2004). Ο FRONTEX συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, επικουρεί τα κράτη μέλη στην εκπαίδευση των εθνικών συνοριακών φυλάκων, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης, πραγματοποιεί αναλύσεις κινδύνου, παρακολουθεί τις εξελίξεις των ερευνών σχετικά με τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, επικουρεί τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα και παρέχει στα κράτη μέλη την αναγκαία στήριξη για την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού. Ο FRONTEX συνδέεται στενά με άλλους εταίρους της Κοινότητας και της ΕΕ, αρμόδιους για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων, (όπως οι EUROPOL, CEPOL, OLAF) για την τελωνειακή συνεργασία και τη συνεργασία όσον αφορά τους φυτοϋγειονομικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους, με σκοπό την προώθηση της γενικής συνοχής. Ο FRONTEX ενισχύει την ασφάλεια των συνόρων εξασφαλίζοντας τον συντονισμό των ενεργειών των κρατών μελών κατά την εφαρμογή των κοινοτικών μέτρων που αφορούν τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.