Το ποσό των 5.764,48 Ευρώ αποφάσισε να καταβάλλει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου στην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Θαλερίτη, λόγω της υπερωριακής απασχόλησής της ως υπαλλήλου προηγουμένως, κατά τα έτη 2013 και 2014, στα κομματικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρει ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού Χάρης Θεοχάρης, σε ερώτησή του που κατέθεσε στη Βουλή.

Ο κ. Θεοχάρης υποστηρίζει μάλιστα ότι την σχετική διάταξη για να καταστεί δυνατή η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης είχε εισηγηθεί η ίδια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νόμο Κατρούγκαλου!

«Αφενός η καταβολή της εν λόγω υπερωριακής αποζημίωσης κατέστη δυνατή μετά την τροποποίηση του ν. 3205/03, ο οποίος ρυθμίζει τα σχετικά θέματα με διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, που κατατέθηκε και ψηφίστηκε σε χρόνο κατά τον οποίο το δικαιούχο του ποσού πρόσωπο ήταν εν ενεργεία βουλευτής της συμπολίτευσης και συνεπώς είχε βέβαιο κι εύλογο προσωπικό συμφέρον για την άμεση διευθέτηση του ζητήματος. Για το λόγο αυτό, ζητείται να διευκρινιστεί σε ποιο βαθμό πρόκειται για κενό νόμου ή πρόβλημα ερμηνείας που αντιμετωπίστηκε με τη συγκεκριμένη διάταξη νόμου και προορίζεται να αφορά σε αόριστο πλήθος περιπτώσεων ή για φωτογραφική διάταξη που νομοθετείται κατά παραγγελία, για να εξυπηρετηθούν ημέτεροι» αναφέρει στην ερώτησή του ο κ. Θεοχάρης.

Όπως προσθέτει, «η άμεση και καθολική εκκαθάριση του παραπάνω ποσού κατά το χρόνο λήψης της απόφασης της ΠΕΔ Πελοποννήσου δεν ήταν εφικτή, δεδομένου ότι δεν επαρκούσαν τα διαθέσιμα χρήματα του Προϋπολογισμού του φορέα για το έτος 2015. Παρόλα αυτά, το Δ.Σ. της ΠΕΔ αποφάσισε την τροποποίηση του Προϋπολογισμού και μεταφορά του απαιτούμενου ποσού μεταξύ των ΚΑΕ του, ώστε τελικά η πληρωμή των υπερωριών για τη συγκεκριμένη περίπτωση να καταστεί δυνατή με χρήματα που προορίζονταν για τη διεξαγωγή πολιτιστικών δραστ��ριοτήτων».

Ο κ. Θεοχάρης επίσημαίνει επίσης.

«Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, εκτός της Βουλής όλο και περισσότερες πόρτες κλείνουν σε ανέργους, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αναζητούν με δαιδαλώδεις διαδικασίες τα δεδουλευμένα, τις υπερωρίες ή τις αποζημιώσεις τους από τους εργοδότες τους. Από την άλλη, εντός της Βουλής και ειδικότερα στα έδρανα της κυβερνώσας παράταξης, ανάλογης φύσης θέματα φαίνεται να τυγχάνουν άμεσης νομοθετικής επίλυσης, ενώ οποιαδήποτε πρακτικά εμπόδια φαίνεται πως υπερκερνώνται. Τα παραπάνω εγείρουν σοβαρά ζητήματα τόσο ουσιαστικής νομιμότητας, όσο και τήρησης κανόνων ηθικής τάξεως για την Κυβέρνηση που πρέπει να απαντηθούν επαρκώς».

​​​