Ευρύ και ουσιαστικό διάλογο δεσμεύεται ότι θα δρομολογήσει η κυβέρνηση για την επικείμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Στόχος της είναι η μεταρρύθμιση να διασφαλίζει τους όρους βιωσιμότητας του συστήματος σε βάθος χρόνου, να διασφαλίζεται ο αναδιανεμητικός χαρακτήρας στη βάση των αρχών κοινωνικής αλληλεγγύης και το ασφαλιστικό σύστημα να παραμείνει ένα σύστημα εγγυημένων παροχών.

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥΣΚΟΙΠ) συνεδρίασε σήμερα υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και μετά την εισήγηση του αρμ��διου Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργου Κατρούγκαλου. Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, διαπίστωσε με ικανοποίηση ότι προχωρούν οι επεξεργασίες των προτάσεων που αφορούν στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

Στην κατεύθυνση αυτή το ΚΥΣΚΟΙΠ θεωρεί αναγκαίο τον πλέον ευρύ και ουσιαστικό διάλογο μέσα στην κοινωνία με σκοπό τόσο την υπέρβαση των σημερινών επιτακτικών αναγκών του ασφαλιστικού συστήματος όσο και την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών, στρεβλώσεων, αδυναμιών και αδικιών του.

«Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος την οποία εισηγείται η κυβέρνηση εντάσσεται σε μία συνολική στρατηγ��κή η οποία έχει στόχο να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς προς το ασφαλιστικό σύστημα και τη δυνατότητά του να εγγυάται τις συντάξεις των πολιτών. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, η μεταρρύθμιση θα πρέπει να διασφαλίζει τους όρους βιωσιμότητας του συστήματος σε βάθος χρόνου», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση που εκδόθηκε για τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΚΟΙΠ.

​​