Μειωμένος κατά 3.906.000 ευρώ σε σχέση με το 2015 θα είναι ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2016, που εγκρίθηκε σήμερα από την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου και θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια την προσεχή Τετάρτη. Πιο συγκεκριμένα οι δαπάνες για το 2016 θα ανέλθουν σε 136.016.000 ευρώ έναντι 139.222.000 ευρώ το 2015, μείωση που μεταφράζεται σε ποσοστό 2,79%.
Η περιστολή των δαπανών θα προέλθει κυρίως από τη μείωση κατά 10% της βουλευτικής αποζημίωσης, δηλαδή, από την περικοπή κατά 570 ευρώ μηνιαίως ανά βουλευτή, δεδομένου ότι το ετήσιο ποσό αντιστοιχεί σε 5.700 ευρώ. Επίσης, εξοικονόμηση θα προέλθει από την περικοπή του επιδόματος οργάνωσης γραφείου, την κατάργηση του επιδόματος συμμετοχής των βουλευτών στα θερινά τμήματα, τη μείωση των δαπανών για τα βουλευτικά αυτοκίνητα, καθώς και την περιστολή του τμήματος σταθερής και κινητής τηλεφωνίας προς τους βουλευτές.