​Ο προϋπολογισμός του 2016 θα αποτελέσει το βασικό αντικείμενο της πρώτης αξιολόγησης της τρόικας για το 3ο ελληνικό πρόγραμμα, που θα αρχίσει την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα.

Κοινοτικός αξιωματούχος κοντά στην παρακολούθηση του ε��ληνικού προγράμματος πουμίλησε στον Τύπο στις Βρυξέλλες, λίγο μετά την ανακοίνωση των φθινοπωρινών προβλέψεων της Κομισιόν επεσήμανε τα εξής:

• Tα στοιχεία των προβλέψεων είναι καλύτερα των αναμενόμενων όμως τα στοιχεία που θα συνυπολογιστούν στη αξιολόγηση και άρα στα δημοσιονομικά μέτρα για το 2016 θα είναι αυτά που θα ανακοινωθούν στις 13 Νοεμβρίου και είναι τα τελικά στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του έτους.
• Aκόμα και έτσι είναι πρόωρο να πούμε ότι θα χρειαστούν λιγότερα η περισσότερα μέτρα για την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου.
• Σε σχέση με τα αιτήματα για χαλάρωση λόγω προσφυγικού �� αξιωματούχος συμφώνησε πως «δεν υπάρχει σχέση προσφυγικού και μη εξυπηρετούμενων δανείων».
• Σε σχέση με την αναμενόμενη νέα ελληνική πρόταση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξήγησε ότι η Κομισιόν δεν την έχει λάβει ακόμα και επεσήμανε πως «η απόφαση του Eurogroup ήταν να εφαρμοστεί μια πρόταση όπως την είχε περιγράψει η Τρόικα, της οποίας οι παράμετροι είναι γνωστές».

Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε πως με την ίδια ένταση η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει με την απελευθέρωση των επαγγελμάτων και των αγορών.

Σχολίασε δε και το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες, το οποίο συνέδεσε με το θέμα της απελευθέρωσης των αγορών εξηγώντας πως «η τρόικα το μελετά ήδη».

Βρυξέλλες, Θ. Αθανασίου