​Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής με τους εισηγητές των κομμάτων, η συζήτηση του νομοσχεδίου για την ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Το βράδυ αναμένεται να γίνει η ψηφοφορία.

Με το νομοσχέδιο αυτό επικαιροποιούνται οι σχετικές διατάξεις του νόμου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Παράλληλα εισάγονται νέες ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση του ρόλου του Ταμείου ως μηχανισμού ενίσχυσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου γίνεται με τη διαδικασία του κατεπειγόντως.