Ως κατεπείγον εισάγεται την Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί την ίδια μέρα το νομοσχέδιο για το Ιπποδρομιακό Στοίχημα, με τίτλο «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο στην αρμόδια Επιτροπή.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προβλέπεται οικονομικό αντάλλαγμα 40,5 εκ. ευρώ και καταβάλλεται ως εξής:

-το 20% την ημέρα της υπογραφής

-το 30% την ημερομηνία έναρξης ισχύος

-το 50% κατά την πρώτη επέτειο από την έναρξη ισχύος.

Στην πρώτη επέτειο καταβάλλονται και τόκοι 10% επί οποιουδήποτε μη καταβληθέντος ποσού, με ημερομηνία υπολογισμού από την έναρξη της ισχύος.