Αμέτρητες είναι οι συζητήσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της κρίσης για τις αποζημιώσεις των βουλευτών, οι οποίοι μάλιστα ετοιμάζονται για μείωση 10% από τις αρχές του 2016.

Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για τις αποζημιώσεις των βουλευτών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Έχουμε και λέμε λοιπόν:

Μεγάλη Βρετανία

Ετήσια αποζημίωση: 100.000 ευρώ (δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα συντήρησης γραφείου, απασχόλησης προσωπικού, κατοικίας στο Λονδίνο ή την περιφέρεια του κάθε βουλευτή και η αμοιβή που δίνεται για την προεδρία σε επιτροπή του σώματος)

Ιταλία

Ετήσια αποζημίωση: 152.000 ευρώ

Ιρλανδία

Ετήσια αποζημίωση: 100.000 ευρώ

Ελλάδα

Ετήσια αποζημίωση: 91.000 ευρώ

Γερμανία

Ετήσια αποζημίωση: 100.000 ευρώ

Σουηδία

Ετήσια αποζημίωση: 86.000 ευρώ

Γαλλία

Ετήσια αποζημίωση: 71.500 ευρώ

Ισπανία

Ετήσια αποζημίωση: 36.000 ευρώ