Ρύθμιση για «ψαλίδι» αλλά μόλις κατά 10% στην πραγματικότητα στις αμοιβές των βουλευτών, βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από τον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση, όπως ενημέρωσε ο ίδιος. Το ακριβές ποσό της περικοπής είναι 570 ευρώ μηνιαίως.

Η μείωση θα γίνει μέσω του υπό σύνταξη προϋπολογισμού της Βουλής και θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2016, σε συνέχεια των περικοπών των απολαβών των βουλευτών. Είναι όμως η πρώτη φορά που η μείωση γίνεται με περικοπή του βασικού «μισθού».

Στην αποζημίωση ύψους 75 ευρώ που λαμβάνουν οι βουλευτές για την συμμετοχή τους στις Επιτροπές δεν θα υπάρξει πάντως μεταβολή, καθώς, όπως είπε ο Πρόεδρος της Βουλής, είναι η κατώτατη αμοιβή στο Δημόσιο.

Ο κ. Βούτσης ανέφερε ότι η μείωση των βουλευτικών αποζημιώσεων δεν θα συμπαρασύρει τους μισθούς των δικαστικών λειτουργών και θα καταβληθεί προσπάθεια επίσης να μην συμπαρασυρθούν οι αμοιβές των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όπως ενημέρωσε επίσης ο Πρόεδρος της Βουλής, εξετάζονται αλλαγές και στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς των βουλευτών.