Με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο είχε σήμερα συνάντηση, στις Βρυξέλλες, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Σπυρίδων Φλογαΐτης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση στο ζήτημα της αντιμετώπισης της μεταναστευτικής – προσφυγικής κρίσης, ενώ εξετάστηκαν τρόποι με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να συνδράμει την Ελλάδα, ως χώρα-μέλος της ΕΕ, η οποία «λόγω της γεωγραφικής της εγγύτητάς με τη Μέση Ανατολή έχει καταστεί πρώτη πύλη εισόδου προσφύγων και μεταναστών».