Βαριά είναι πολύ πιθανόν να κοστίσει η μοναξιά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στους βουλευτές!

Η Πρόεδρος της Βουλής φέρεται να εξετάζει την πρόταση που έγινε από τη Ραχήλ Μακρή για πρόστιμο ως και 2.500 ευρώ στους βουλευτές επειδή δεν προσήλθαν στην Ολομέλεια με αποτέλεσμα να γίνει με… μόλις 15 βουλευτές, σχεδόν όλοι της «Λαϊκής Ενότητας».

Η «καμπάνα» της κα Κωνσταντοπούλου θα βασιστεί στα όσα προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής στο άρθρο 76, παράγραφο 5: «H απoυσία Boυλευτή σε περισσότερες από πέντε τo μήνα συνεδριάσεις της Oλoμέλειας, του Τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής και των Eπιτρoπών της Boυλής, χωρίς άδεια, θεωρείται αδικαιoλόγητη ��αι συνεπάγεται την υπoχρεωτική κράτηση τoυ ενός τριακoστoύ (1/30) της μηνιαίας απoζημίωσης για κάθε απoυσία τoυ».

Όπως τονίζει η κα Κωνσταντοπούλου επικαλούμενη τον Κανονισμό της Βουλής, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για την προκήρυξη των εκλογών, προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του Κοινοβουλίου.