​Μετά τις 20 Αυγούστου, οπότε και θα εκταμιευτεί η πρώτη δόση του νέου δανείου από τον ESM και θα πληρωθεί το ομόλογο της ΕΚΤ, αναμένονται οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, όπως άφησε να εννοηθεί και η κυβ��ρνητική εκπρόσωπος Ο. Γεροβασίλη.

Κυβερνητικοί κύκλοι άλλωστε τόνισαν ότι ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει μετά από τις 20 Αυγούστου να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, όπως προβλέπει το άρθρο 84 του Συντάγματος και το άρθρο 141 του Κανονισμού της Βουλής.

Συ��κεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Συντάγματος, η κυβέρνηση μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Η συζήτηση για την πρόταση εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας αρχίζει δύο μέρες μετά από την υποβολή της σχετικής πρότασης και δεν μπορεί να παραταθεί πέρα από τρεις μέρες από την έναρξή της.

Η ψηφοφορία για την πρόταση εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας διεξάγ��ται αμέσως μόλις τελειώσει η συζήτηση, μπορεί όμως να αναβληθεί για 48 ώρες, αν το ζητήσει η κυβέρνηση.

Πρόταση εμπιστοσύνης δεν μπορεί να γίνει δεκτή, αν δεν εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από τα δύο πέμπτα του όλου αριθμού των βουλευτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 141 του Κανονισμού, η κυβέρνηση μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής με γραπτή ή προφορική δήλωση του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Στην περίπτωση αυτήν η πρόταση εμπιστοσύνης εγγράφεται σε ειδική ημερήσια διάταξη. Η συζήτηση αρχίζει μετά δύο ημέρες από την υποβολή της και τερματίζεται με ψηφοφορία, το αργότερο έως τα μεσάνυχτα της τρίτης ημέρας από την έναρξη της.

Η ψηφοφορία για την πρόταση εμπιστοσύνης είναι πάντοτε ονομαστική και κατά τη διάρκεια αυτής ψηφίζουν και οι υπουργοί και υφυπουργοί, αν είναι μέλη της Βουλής.