«Η κυβέρνηση σέβεται το δημόσιο χρήμα σε όλα τα επίπεδα και περιστέλλει τη δαπάνη και προβαίνει σε δημοσιονομικό εξορθολογισμό» δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, ο οποίος –απαντώντας σε σχετικό αίτημα του βουλευτή της ΝΔ Ανδρέα Κατσανιώτη- έδωσε τα στοιχεία για τους υπηρετούντες στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού και τα γραφεία υπουργών, αναπληρωτών υπουργών, υφυπουργών.

Μεταξύ άλλων, στα στοιχεία αναφέρεται πως:

- Στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού υπηρετούν 5 μετακλητοί υπάλληλοι, 22 διορισμένοι και 9 αποσπασμένοι ως ειδικοί σύμβουλοι/συνεργάτες.

- Στη ��ενική Γραμματεία της Κυβέρνησης υπηρετούν 1 μετακλητός υπάλληλος και 7 ειδικοί σύμβουλοι συνεργάτες.

- Στο πολιτικό γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης υπηρετούν 3 μετακλητοί υπάλληλοι και 7 ειδικοί σύμβουλοι/συνεργάτες.

- Στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, υπηρετούν 6 μετακλητοί, 3 ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες, 1 με παράλληλη άσκηση και 1 αποσπασμένος.

- Στο πολιτικό γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Ελευθέριου Κρέτσου υπηρετεί ως ειδικός σύμβουλος/συνεργάτης 1 αποσπασμένος υπάλληλος. Απασχολούνται επίσης 4 συνεργάτες με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.

- Στο Γραφείο του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό: υπηρετούν 2 μετακλητοί και 4 ειδικοί σύμβουλοι/συνεργάτες.

- Στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού υπηρετούν 2 ειδικοί σύμβουλοι/συνεργάτες.

- Στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Επικρατείας υπηρετούν 4 μετακλητοί και 2 ειδικοί σύμβουλοι/συνεργάτες.

- Στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Τέρενς Κουϊκ υπηρετεί 1 αποσπασμένος στη θέση του Διευθυντή και 3 ειδικοί σύμβουλοι/συνεργάτες.

- Στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη υπηρετούν 4 μετακλητοί, 1 υπάλληλος (σε θέση διευθυντή) με απόσπαση, 1 ειδικός συνεργάτης με παράλληλη ανάθεση καθηκόντων και 1 αποσπασμένος. Στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Καταπολέμησης Διαφθοράς υπηρετούν δύο ειδικοί σύμβουλοι/συνεργάτες και κανείς μετακλητός.