Σε αγώνα δρόμου για να βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια για την καταβολή των συντάξεων σε αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες έχει επιδοθεί η κυβέρνηση.

Ο Πάνος Σκουρλέτης και ο Δημήτρης Στρατούλης ζητούν με επιστολή τους από τα ταμεία να μεταφέρουν στην ΤτΕ όλα τα πλεονάζοντα κεφάλαιά τους, άμεσα και υποχρεωτικά.

Οι υπουργοί ασκούν έντονες πιέσεις στις διοικήσεις των Ταμείων και στην επιστολή επικαλούνται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3586/2007 και ορίζει ότι «τα πλεονάζοντα κεφάλαια των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που σχηματίζονται πέραν από τις τρέχουσες υποχρεώσεις αυτών στους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης μεταφέρονται υποχρεωτικά στον λογαριασμό διαθεσίμων, στην Τράπεζα της Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1611/1950 (ΦΕΚ 304 Α'), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του ν.δ. 2999/1954 (ΦΕΚ 211 Α')».