Αμειβόμενη Επιτροπή για «την υποστήριξη και προαγωγή του έκτακτου και αυξημένου κοινοβουλευτικού έργου της Βουλής κατά την τρέχουσα βουλευτική περίοδο» δημιούργησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η Επιτροπή αποτελείται από 6 άτομα και συγκεκριμένα τους:
- Γεώργιο Θαλάσση του Κωνσταντίνου, ως Πρόεδρο (είναι ο νέος γ.γ. του Κοινοβουλίου)
- Νικόλαο Ανέστη του Φωκίωνα, ως Αντιπρόεδρο
- Χαράλαμπο Ρωσσίδη του Ιωάννη, ως Αντιπρόεδρο
- Πέτρο Αρναούτη του Ανδρέα, ως μέλος
- Νικόλαο Κορόβηλα του Παναγιώτη, ως μέλος
- Δημήτριο Πολύμερο του Γεωργίου, ως μέλος
Όπως αναφέρει η απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην ιστοσελίδα τςη Βουλής με αναδρομική ισχύ από τις 4 Μαΐου, «έργο της Επιτροπής είναι η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υποστήριξη του έκτακτου και αυξημένου κοινοβουλευτικού έργου, η συνεισφορά στις εργασίες των νέων επιτροπών της Βουλής, η προαγωγή της συνεργασίας της Βουλής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κοινοβούλια άλλων χωρών και άλλους διεθνείς οργανισμούς και η ενημέρωση των πολιτών για το, κατά τα άνω, έκτακτο κοινοβουλευτικό έργο. Η Επιτροπή έχει χρόνο έναρξης λειτουργίας την 4η Μαΐου 2015». Που σημαίνει πως τα μέλη της Επιτροπής πιθανότατα θα συνοδεύουν την κα Κωνσταντοπούλου και στις επαφές της στο εξωτερικό!
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα και για μελλοντική αύξηση των μελών της Επιτροπής…