Σε μια πρωτοφανή κίνηση προχώρησε η κυβέρνηση.

Με έγγραφο της προς τις πρεσβείες και τα προξενεία της Ελλάδας, τις καλεί να επιστρέψουν αμέσως τυχόν αδιάθετες δαπάνες και μάλιστα… στην εφορία!

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, οι αρχές καλούνται να κρατήσουν «το κεφάλαιο που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών για το επόμενο τρίμηνο».

Μάλιστα, τονίζεται ότι αν δεν είναι δυνατή η αποστολή μέσω τραπεζικού εμβάσματος, η επιστροφή των εμβασμάτων μπορεί να γίνει σε μετρητά μέσα σε διπλωματικό σάκο!

Διαβάστε εδώ το έγγραφο:
tt6677.jpg
​​​​