Θα χρηματοδοτούνται πλέον τα κόμματα ή οι συνασπισμοί κομμάτων που λαμβάνουν τουλάχιστον 1,5% στις Ευρωεκλογές, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Η τροπολογία επισυνάπτεται στο νομοσχέδιο για τη Δημόσια Διοίκηση, που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής εντός της εβδομάδος.

Η τροπολογία δεν έχει επιπτώσεις στον κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς το διανεμητέο ποσόν δεν μεταβάλλεται.