Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε σήμερα στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, η συζήτηση για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, με αφορμή την συγκρότηση της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Δημοσίου Χρέους ("Επιτροπή Αλήθειας").

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μάρδας, ανέφερε στο πλαίσιο της συζήτησης, ότι σύμφωνα με τους επίσημους υπολογισμούς, το χρέος της Γερμανίας το οποίο συνδέεται με τις κατοχικές αποζημιώσεις ανέρχεται στα 278,7 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 10,3 δισεκατομμύρια είναι το λεγόμενο «αναγκαστικό δάνειο» - και όλα τα υπόλοιπα ποσά έχουν σχέση με αποζημιώσεις που αφορούν ιδιώτες ή υποδομές.

"Στη Συνδιάσκεψη των Παρισίων του 1946 το ποσό αυτό είχε οριστεί στα 341,2 δισεκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή", ανέφερε επίσης ο κ. Μάρδας.