Στην παρουσίαση των νέων ��ενικών γραμματέων του υπουργείου Οικονομικών προχώρησε ο Γιάνης Βαρουφάκης.
Καθήκοντα γ.γ Δημοσιονομικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο καθηγητής Νίκος Θεοχαράκης, ο οποίος θα μετέχει και στο Euroworking Group.
Γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο καθηγητής Νίκος Φράγκος, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για τη διοίκηση του υπουργείου.
Τέλος, ο Μιχάλης Χατζηθεοδώρου αναλαμβάνει καθήκοντα γ.γ. Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ γ.γ. Δημόσιας Περιουσίας ορίζεται ο δικηγόρος Δημήτρης Κλούρας.