Να επιστρέψουν χρήματα ζητά από τους βουλευτές το Λογιστήριο της Βουλής!

Με επιστολή που υπογράφει ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, η Βουλή ζητά από κάθε βουλευτή να επιστέψει το ποσό των 6.099,54 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην προκαταβολή της αποζημίωσης για τον Ιανουάριο.

Η αποζημίωση, όπως αναφέρεται στην επιστολή, είχε καταβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου καθώς «δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η πρόωρη διάλυση της Βουλής».

«Κατόπιν αυτών καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει να επιστραφεί στο Δημόσιο η προκαταβληθείσα βουλευτική σας αποζημίωση. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό που θα πρέπ��ι να επιστραφεί συνίσταται στο καθαρό ποσό της βουλευτικής σας αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που τυχόν έχετε λάβει, καθώς και τυχόν υπολοίπου αχρεωσθήτως καταβληθέντων που θα σας παρακρατούνταν σε δόσεις, εάν συνεχίζατε να έχετε τη βουλευτική ιδιότητα» αναφέρει –μεταξύ άλλων- η επιστολή.