Ο υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης, συναντήθηκε σήμερα με τον Εθνικό Συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς, Ιωάννη Τέντε, στον οποίο και παρέδωσε το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο χώρο της υγείας.

Ο κ. Βορίδης τον ενημέρωσε για το σύνολο των δράσεων που εμπεριέχονται στο νομοσχέδιο, τις οποίες θα εκπονήσει και θα εφαρμόσει στο επόμενο χρονικό διάστημα το Υπουργείο Υγείας.

Οι κ.κ. Βορίδης και Τέντες αντήλλαξαν απόψεις πάνω σε επιμέρους ζητήματα του προγράμματος, όπως στη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις καταγγελίες των πολιτών αλλά και ενός ηλεκτρονικού μηχανισμού προκειμένου να διευκολυνθούν οι προ-κρατήσεις, ιδίως στα χειρουργεία, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Παράλληλα, συζητήθηκε η αναγκαιότητα αναμορφώσεως του πειθαρχικού δικαίου και της πειθαρχικής διαδικασίας προκειμένου να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη ταχύτητα στην έκδοση πειθαρχικών αποφάσεων.

Επισημάνθηκε, επίσης, η αναγκαιότητα συνεργασίας των διαφόρων ελεγκτικών σωμάτων με συστηματικότερο τρόπο καθώς και παρακολουθήσεως της εξελίξεως των υποθέσεων, σε πειθαρχικό και σε ποινικό επίπεδο, κάτι το οποίο αποτελεί ζητούμενο ε��ρύτερα για τη δημόσια διοίκηση.

Για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό του έργου και της εναρμονίσεως των πρακτικών του Υπουργείου Υγείας με το ευρύτερο σχέδιο δράσης του Εθνικού Συντονιστή ορίστηκαν ως επικεφαλής ο Γενικός Γραμματέας, Βασίλης Κοντοζαμάνης και ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, Σταύρος Ευαγγελάτος.