Την αποζημίωση σε βάθος δεκαετίας, των κατόχων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που ζημιώθηκαν από το PSI το 2012, προτείνουν με τροπολογία τους τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την αμοιβαία αναγνώριση των ποινικών ευθυνών σε επίπεδο ΕΕ, όπου έχει κατατεθεί και η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης για τα «κόκκινα» δάνεια των επιχειρήσεων.

Οι βουλευτές προτείνουν την πλήρη αποζημίωση για ομόλογα αξίας μέχρι 100.000 ευρώ μέσω της απόδοσης νέων ομολόγων ίσης αξίας με τη ζημία και με διάρκεια που κλιμακώνεται από τα τρία έτη για ομόλογα μέχρι 30.000 ευρώ, μέχρι τα εννέα έτη για ομόλογα μέχρι 100.000 ευρώ.