Τα εργασιακά θέματα και η συνδικαλιστική δράση βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής τηλεδιάσκεψης της γ.γ. του υπουργείου Εργασίας με τεχνικά κλιμάκια της τρόικας, η οποία είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα.

Η τρόικα δείχνει να επιμένει για θέματα όπως οι ομαδικές απολύσεις αλλά και το κόψιμο όλων των πρόωρων μορφών συνταξιοδότησης κάτω από τα 62 έτη, με το υπουργείο Εργασίας να απαντά αφενός πως το υφιστάμενο πλαίσιο των ομαδικών απολύσεων ευθυγραμμίζεται με τα κοινοτικά πρότυπα και αφετέρου πως δεν πρόκειται να συμβεί καμία αλλαγή στο θέμα των συνταξιοδοτήσεων.

Όσον αφορά τη συνδικαλιστική δράση, όπου η τρόικα επιμένει για θέματα όπως ο τρόπος λήψης απόφασης για τις απεργιακές κινητοποιήσεις, το υπουργείο δεν συζητά αλλαγές στον πυρήνα του νομοθετικού πλαισίου και αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγών εφόσον όμως υπάρξει συμφωνία των κοινωνικών εταίρων.