Με 90 μικρούς φορητούς υπολογιστές (tablets), «εξοπλίζεται» το Λιμενικό με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και τον έγκαιρο εντοπισμό των έκνομων ενεργειών,

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών για την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού του Λιμενικού Σώματος και την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, με την προσαρμογή στα πρότυπα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Το κόστος των 90 tablets θα καλυφθεί, σε μεγάλο βαθμό, από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων.

Με τον χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, οι επιθεωρητές αλιείας θα μπορούν να καταχωρούν ηλεκτρονικά κάθε έλεγχο που πραγματοποιούν στα αλιευτικά σκάφη και τίθεται ουσιαστικά σε εφαρμογή το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και καταγραφής των Αλιευτικών δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ)» .

Παράλληλα, εναρμονίζεται η χώρα μας με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, εξασφαλίζοντας την απ’ ευθείας πρόσβαση και την ανταλλαγή δεδομένων με τα κράτη-μέλη της ΕΕ, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου.