​Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, φεύγοντας από τη Βουλή, μετά από τον σημερινό αγιασμό.

«Θα είναι μια καλή χρονιά για την ανάπτυξη, τη σταθερότητα και τη μείωση της ανεργίας», δήλωσε ο κ. Σ��μαράς μετά και από τα αισιόδοξα στοιχεία που προέκυψαν από την παρουσίαση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού.