Την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και την κατάργηση των μνημονιακών ρυθμίσεων προβλέπει μεταξύ άλλων η πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, μετά την πρόταση νόμου για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και «κόκκινων» δανείων.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόμου, προτείνεται:

• η κατάργηση των μνημονιακών αντεργατικών και αντιδημοκρατικών νομοθετικών ρυθμίσεων του 2010-2014 που έπληξαν τον θεσμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες κατά παράβαση του Συντάγματος και της διεθνούς εργατικής νομοθεσίας

• η επαναφορά του κατώτατου μισθού στα προ των μνημονίων επίπεδα, δηλαδή στα 751 ευρώ μικτά μηνιαία ανεξαρτήτως ηλικίας, από 586 ευρώ μικτά μηνιαία και 511 ευρώ μικτά μηνιαία για τους κάτω των 25 ετών που είχε μειωθεί

ο επανακαθορισμός του με Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που θα συνάπτεται μεταξύ της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών φορέων

Στην αξιωματική αντιπολίτευση εκτιμούν ότι αν ψηφιστεί η παρούσα πρόταση νόμου, θα αποτελεί μια μεγάλη δημοκρατική τομή.

Ωστόσο, επειδή θεωρούν ότι τα περιθώρια βελτίωσης του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν οριοθετούνται μόνο στην επαναφορά όσων ίσχυαν το 2009, προαναγγέλλεται και νέα νομοθετική πρωτοβουλία στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με την οποία θα προτείνεται αναβάθμιση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους, ώστε να επιτυγχάνεται:

α) Ο μέγιστος αριθμός δέσμευσης-κάλυψης επιχειρήσεων και εργαζομένων σε εθνικό, κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο, για τη διασφάλιση ομοιογένειας των εργασιακών σχέσεων.

β) Η διεύρυνση του περιεχομένου των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στα θεσμικής και μισθολογικής φύσης ζητήματα και στις ρήτρες προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες επαγγελμάτων, επιχειρήσεων ή γεωγραφικών περιοχών.

γ) Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των ΣΣΕ και στους ομίλους επιχειρήσεων.

δ) Η βελτίωση του πλαισίου συλλογικής διαπραγμάτευσης και στη δημόσια διοίκηση.