Για επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης που θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη δεσμεύθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου στην ημερίδα διαβούλευσης του ΣΕΒ με θέμα «Η ταχεία απονομή δικαιοσύνης, κρίσιμη προϋπόθεση για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε λόγο για «μεγάλη αλλαγή» που επέρχεται στον χώρο της πολιτικής δίκης, με την εισαγωγή νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που καταρτίστηκε από ειδική επιτροπή. «Βασικός στόχος της νέας δικονομικής νομοθεσίας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου δικαιοδοτικού συστήματος, που θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων για παροχή έννομης προστασίας μέσα σε εύλογο χρόνο και με αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο» τόνισε.

Ο κ. Αθανασίου αναφέρθηκε στην εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, που όμως «δεν έχουν ακόμη αποδώσει τα αναμενόμενα ευεργετικά τους αποτελέσματα», καθώς «η παράδοση της αντιδικίας στην χώρα μας διατηρεί τις βαθιές της ρίζες», ενώ αντιθέτως χαρακτήρισε «ελπιδοφόρα» τα αποτελέσματα μετά από δύο και πλέον έτη εφαρμογής του θεσμού της δικαστικής μεσολάβησης.

Ανακοίνωσε ακόμα ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης «μελετά την καθιέρωση συστημάτων ειδικής υποχρεωτικής διαμεσολάβησης σε ομάδες υποθέσεων που παρουσιάζουν σήμερα τα κατάλληλα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά για την υπαγωγή τους σε εναλλακτικές μορφές επίλυσης (λ.χ. υπερχρεωμένα νοικοκυριά, οικογενειακές υποθέσεις κ.α.)».

Αναφέρθηκε και στο έργο της εισαγωγής της πληροφορικής τα τελευταία χρόνια στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, χωρίς, όμως, μέχρι σήμερα οι διάδικοι, όπως σημείωσε, να έχουν κάνει επαρκώς χρήση αυτής της δυνατότητας.