​Προειδοποιήσεις ότι η Ελλάδα θα πρέπει να μεταβεί στο μεταμνημονιακό περιβάλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μην βρεθεί και πάλι η χώρα εκτεθειμένη στους κινδύνους της αγοράς εξέφρασε σε σημερινό του άρθρο στη Εφημερίδα των Συντακτών ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Φ. Σαχινίδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σαχινίδης υποστηρίζει ότι η προσφυγή στις αγορές ενέχει αρκετούς κινδύνους, αφού σε περίπτωση μιας διαταραχής, η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί και πάλι στη δύσκολη θέση να μην μπορέσει να δανειστεί από τις αγορές με ανταγωνιστικά επιτόκια.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά σε ακραίες συνθήκες, η χώρα ίσως χρειαστεί να προσφύγει εκ νέου στους θεσμικούς πιστωτές με σημαντικές συνέπειες για την οικονομία και το πολιτικό σύστημα.

Για να αποτελέσει βιώσιμη λύση η κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας από τις αγορές ο κύριος Σαχινίδης υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ισχύσουν οι εξής προϋποθέσεις:

1) Το ποσό που θα χρειαστεί να αντλήσει η χώρα από τις αγορές στο προσεχές διάστημα να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο. Το εύρος των αναγκών το 2015 κυμαίνεται, ανάλογα με τις υποθέσεις που γίνονται, στα 12,5 δις περίπου. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μην αντλήσει τα κεφάλαια που δικαιούται από το ΔΝΤ. Είναι σημαντικό να συνυπολογίσουμε ότι θα εφαρμοστούν οι διαρθρωτικές δεσμεύσεις που αφορούν την επισκόπηση Σεπτεμβρίου, ότι θα κλείσει επιτυχώς και θα εκταμιευτούν από το υφιστάμενο πρόγραμμα 7 δισ. ευρώ.

2) Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων θα υλοποιείται ώστε να εξασφαλιστούν έσοδα και να μειωθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες.

3) Οι τράπεζες, μετά την Ευρωπαϊκή αξιολόγηση, θα καλύψουν - αν προκύψουν - τις όποιες κεφαλαιακές απαιτήσεις από τις αγορές. Σε αυτή την περίπτωση, για τα 11 δις περίπου του ΤΧΣ θα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση, για το πώς θα χρησιμοποιηθούν ή αν θα επιστραφούν στο ESM ώστε να μειωθεί το χρέος της χώρας.

4) Το προσχέδιο αλλά και ο Προϋπολογισμός για το 2015 που θα κατατεθούν θα στοχεύουν σε ένα πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο θα σηματοδοτεί ότι η χώρα συνεχίζει τη δημοσιονομική προσπάθεια που ξεκίνησε το 2010 για να ελέγξει τη δυναμική του χρέους.

5) Θα έχει εξασφαλιστεί η συναινετική αποχώρηση των θεσμικών πιστωτών, αφού οι αγορές θα αξιολογήσουν όχι μόνο το κείμενο της τελευταίας επισκόπησης αλλά και τα όποια μελλοντικά κείμενα αφορούν την ελληνική οικονομία.

6) Οι θεσμικοί πιστωτές θα συναινέσουν στη δημιουργία μιας ανοικτής πιστωτικής γραμμής, π.χ. μέσω του ESM, ώστε οι αγορές να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που δεν καταφέρει κάποια στιγμή η χώρα να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές, θα καλύψει άμεσα και αποτελεσματικά τις ανάγκες της μέσω αυτής της πιστωτικής γραμμής.

7) Η λήψη θετικών αποφάσεων για το χρέος από τη μεριά των θεσμικών πιστωτών θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την άποψη των αγορών ότι η χώρα μπορεί να το εξυπηρετήσει.

8) Οι αγορές θα δανείζουν την Ελλάδα όσο πιστεύουν ότι μπορεί να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της. Όποιος παράγοντας επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα αυτή λειτουργεί αποτρεπτικά. Αυτό βέβαια αφορά και την Αντιπολίτευση, η οποία δηλώνει δημόσια ότι η χώρα θα αποπληρώνει τόκους μόνο αν υπάρχουν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης.

9) Η ΕΚΤ θα συναινέσει ότι και μετά το πρόγραμμα οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να αντλούν ρευστότητα με ενέχυρο που θα γίνει αποδεκτό από αυτήν.