​Φως στο μέχρι πρότινος… «σκοτεινό» καθεστώς χρηματοδότησης ΜΚΟ και άλλων μη κερδοσκοπικών εταιριών, επιθυμεί να ρίξει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης με διάταξη που εισήγαγε στο νομοσχέδιο για τα Ανοικτά Δεδομένα του Δημοσίου, το οποίο κατατίθεται σήμερα στη Βουλή.

Έτσι, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, ΜΚΟ και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς, που επιχορηγούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των 3.000 ευρώ, θα υποχρεούνται να αναρτούν στη «Διαύγεια» τα οικονομικά τους στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την διάταξη, οι παραπάνω φορείς θα πρέπει «να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος “Διαύγεια” απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής».

Όπως διευκρινίζεται στην ίδια διάταξη, η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων θα συνεπάγεται αυτόματα τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του δημοσίου.

Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπάρχουν διατάξεις και για τον αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας των πτυχίων και των δικαιολογητικών που καταθέτουν οι υποψήφιοι για το δημόσιο, αλλά και οι υπάλληλοι που ζητούν μετάταξη ή μεταφορά σε άλλο φορέα του δημοσίου, καθώς και οι υπάλληλοι που αιτούνται παραίτησης από το δημόσιο.