​Την καυτή ατζέντα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι 15.000 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, θα ανοίξει την Τετάρτη το απόγευμα, στο Παρίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους εκπροσώπους της τρόικας.

Οι μεταρρυθμίσεις που προωθούν ο κ.Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του έχουν ως στόχο την αναβάθμιση του δημοσίου, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση, την αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση του έμψυχου δυναμικού.

Ποιες είναι αυτές;

1. Εντός του φθινοπώρου συνολικά 16 υπουργεία θα λειτουργούν με βάση νέα, σύγχρονα και λειτουργικά οργανογράμματα, καθώς ολοκληρώθηκε η σύνταξη των Προεδρικών Διαταγμάτων με τους νέους οργανισμούς των υπουργείων και που σύντομα θα δημοσιευθούν.

2. Η προώθηση της δεύτερης φάσης υλοποίησης για τη μείωση διοικητικών βαρών και απλούστευση διαδικασιών, μετά την πρόσφατη ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των πρώτων συστάσεων της στρατηγικής συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ, που έχουν ως στόχο την οικονομική και διοικητική ελάφρυνση των επιχειρήσεων και της διοίκησης σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας. (Χαρακτηριστικά παραδείγματα, η έκδοση απόφασης της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για την υιοθέτηση απλοποιημένης φόρμας ΦΠΑ, η αξιολόγηση και κατάταξη των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και η έκδοση δύο Υπουργικών Αποφάσεων για τις τηλεπικοινωνίες).

3. Το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο, απαλλαγμένο από την στείρα μοριοδότηση μόνο των «στατικών» χαρακτηριστικών των υπαλλήλων. Ενεργοποιούνται οι γραπτές εξετάσεις και οι δομημένες συνεντεύξεις. Εντός του φθινοπώρου -με βάση τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων- θα επιλεγούν οι πρώτοι γενικοί διευθυντές με το καινούργιο σύστημα.

4. Σχεδιάζεται ένα νέο, καινοτόμο σύστημα κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων, αποσυνδεδεμένο από ενδεχόμενη απόλυση. Δημιουργείται με άλλα λόγια, μια εσωτερική αγορά εργασίας, με αξιοκρατικά κριτήρια.

5. Αναβαθμίζονται και ενισχύονται τα ελεγκτικά σώματα. Η απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης επιταχύνεται. Ο έλεγχος όλων των πιστοποιητικών όλων των δημοσίων υπαλλήλων, για πρώτη φορά στο Δημόσιο, συνεχίζεται και εντείνεται. Θεσμοθετούνται μονάδες εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα υπουργεία

6. Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο ενσωματώνει βασικές δεσμευτικές αρχές όπως η επίτευξη της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και της επικοινωνίας των βασικών δημόσιων μητρώων, η εξοικονόμηση πόρων, η επαναχρησιμοποίηση των υποδομών, τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα, η ασφάλεια και η προσβασιμότητα και σύντομα θα τεθεί προς έγκριση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Παράλληλα, προχωρά η καταγραφή της ψηφιακής υποδομής ολόκληρου του δημόσιου τομέα («ψηφιακό αποθετήριο»): μητρώα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λογισμικό, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, κλπ.

Ειδικότερα, όσον αφορά το ζήτημα των 6.500 απολύσεων υπαλλήλων μέχρι το τέλος του έτους, που απομένουν για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 15.000 απολύσεων για τον οποίο έχει δεσμευτεί η ελληνική κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναλάβει στην τρόικα ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί κυρίως από την επιτάχυνση της πειθαρχικής δικαιοσύνης και από τον έλεγχο των συμβάσεων που μετατράπηκαν παρανόμως σε αορίστου χρόνου. Επιπλέον, θα υπάρξουν απολύσεις από τους υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ παραμένει προς διαπραγμάτευση με την τρόικα η προσμέτρηση των υπαλλήλων που παραμένουν στη θέση τους με προσωρινές διαταγές και θα αποχωρήσουν.