Το ότι το πρω��ογενές πλεόνασμα βασίζεται σε υφεσιακά μέτρα που διαλύουν την κοινωνική συνοχή υποστηρίζει η ΔΗΜΑΡ, σχολιάζοντας τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το πρώτο επτάμηνο του έτους.

«Η ΔΗΜΑΡ αναγνωρίζει τη σημασία δημιουργίας πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο όμως να βασίζεται σε αναπτυξιακές πολιτικές και όχι σε επώδυνα υφεσιακά μέτρα που διαλύουν την κοινωνική συνοχή. Η κοινωνία βιώνει την υπερφορολόγηση, την κρίση και την ανεργία», αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.

Και η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση πως η κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και μετατόπιση της δημοσ��ονομικής προσαρμογής, από μέτρα λιτότητας, σε πολιτικές που να συνδέονται με την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.