​Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ και απεστάλησαν για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα αποτελέσματα που αφορούν στην πλήρωση 60 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Οικονομικών.

Οι θέσεις αφορούν τον κλάδο δημοσιονομικών της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, του υπουργείου Οικονομικών.

Τα αποτελέσματα με τα ονόματα μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ