Σε αλλαγές στις εφημερίες των νοσοκομείων προσανατολίζεται το Υπουργείο Υγείας. Η σκέψη είναι να καταργηθεί το σύστημα των εφημεριών και να υπάρχει ένα νέο σύστημα εξυπηρέτησης των εκτάκτων περιστατικών από 8 μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας, στα οποία θα γίνεται αρχικά η διακομιδή των περιστατικών και θα αποφασίζεται σε αυτά αν χρειάζεται να μεταφερθούν στη συνέχεια οι ασθενείς σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα.

«Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είναι καταστροφικό» λένε από την πλευρά τους για��ροί και συνδικαλιστές που επισημαίνουν ήδη τα προβλήματα και τις ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία.

Οι ελλείψεις αυτές φέρνουν σε απόγνωση του γιατρούς των δημοσίων νοσοκομείων που ήδη όπως λένε σε ημέρες εφημερίας η προσέλευση ασθενών ξεπερνά και το 140% σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το «Γεννηματάς» και ο «Ευαγγελισμός».

Οι διοικητές των νοσοκομείων πάλι επισημαίνουν στην ηγεσία του Υπουργείου πως θα υπάρξουν τεράστιες δυσκολίες αν αλλάξει ο τρόπος εφημεριών, καθώς θα πρέπει τα 8 μεγάλα νοσοκομεία να έχουν σταθμό του ΕΚΑΒ για τις διακομιδές των ασθενών, την ώρα που λείπουν ειδικότητες γιατρών.

Ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Υγείας είναι σ�� συνεχείς συζητήσεις με τους διοικητές των νοσοκομείων και των υγειονομικών περιφερειών, ώστε να δουν πως και αν μπορεί πρακτικά να εφαρμοστεί μια τέτοια ρύθμιση τους επομένους μήνες, σε ένα σύστημα υγείας που είναι ήδη επιβαρυμένο!