Τις διατάξεις του ΕΝΦΙΑ που αλλάζουν σχετικά τον τρόπο υπολογισμού του φόρου για τα οικόπεδα εκτός του αντικειμενικού συστήματος ανακοίνωσ�� ο υπουργός Οικονομικών στη Βουλή, ο οποίος προηγουμένως είχε δεσμευθεί για «θεραπεία των λαθών». Είχε προηγηθεί επίσης η σχετική εντολή από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ύστερα από τον σάλο που προκάλεσε η αποκάλυψη για υπέρογκο φόρο ακινήτων που επιβλήθηκε σε ιδιοκτήτες οικοπέδων σε μικρά ορεινά χωριά.

Σχετικά με τους οικισμούς για τους οποίους δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες, ο κ. Χαρδούβελης αναφέρθηκε σε δύο διατάξεις του νόμου που θα ορίζουν τον τρόπο υπολογισμού του φόρου στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.:

Αναφέρει συγκεκριμένα ο νόμος: «Κτίσµατα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, καθώς και τα ειδικά κτήρια της υποπαραγράφου γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης της Δηµοτικής Ενότητας στην οποία βρίσκονται. Αν δεν έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στη Δηµοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης του οικείου Δήµου και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στο Δήµο, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας».

Για τα οικόπεδα ο ίδιος νόμος ορίζει: «Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν έχουν καθοριστεί µε τις αποφάσεις που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο, συντελεστής οικοπέδου (Σ.Οικ.), συνολική τιµή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαµβάνονται οι χαµηλ��τεροι Σ.Οικ., συνολική τιµή εκκίνησης του οικοπέδου και Σ.Α.Ο. της ζώνης µε τη χαµηλότερη τιµή ζώνης της οικείας Δηµοτικής Ενότητας, όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη Δηµοτική Ενότητα, λαµβάνοντα�� οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές του οικείου Δήµου, και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στο Δήµο, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας».